บริการ

จัดทำ IT Solution


จัดทำ IT Solution และวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ Server ระบบ Hardware

บริการให้คำปรึกษาและวางระบบเครือข่ายใหม่หรือขยายระบบเครือข่ายเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, ให้บริการการติดตั้งห้อง Data Center รวมถึงจำหน่ายและติดตั้ง Server และระบบ Network

  • ติดตั้งและเคลื่อนย้ายห้อง Data Cente
  • ติดตั้งระบบ Windows Server เพื่อทำ Active Directory Domain Services (ADDS) หรือ Linux Server
  • ติดตั้งระบบ Virtual Machine เช่น VMWare Server (ESX) หรือ Hyper-V Server รวมถึงระบบ Guest ต่าง ๆ
  • ติดตั้งระบบ Firewall (FortiGate, Watch Guard) พร้อม Implement นโยบาย Policy ต่าง ๆ รวมทั้งติดตั้งระบบ VPN
  • จัดเก็บ Internet Traffic log 90 วัน ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
  • ติดตั้งระบบ Backup
  • ติดตั้ง Manage Switch และ Set ค่าต่าง ๆ เช่น ตั้งค่า Switch Layer 3 ในการทำ VLAN เป็นต้น
  • ติดตั้ง Wi-Fi หรือ Wireless LAN และ Access Point เพื่อทำ Wireless Controller
  • ติดตั้งและเดินสาย LAN เช่น สาย UTP, Fiber Optic ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
  • ติดตั้งระบบเครื่อง Fingerprint Scan และ Access Control (สามารถเปิด-ปิดประตูด้วย รหัส การ์ด ลายนิ้วมือ ใบหน้า)