บริการ

Odoo ERP


ให้บริการ Implement Odoo ERP พร้อม Customize ระบบ

เราบริการงาน Implement และให้คำปรึกษา Odoo ERP เพื่อบริหารจัให้มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด ซึ่ง Odoo ERP ถือเป็นซอฟท์แวร์ที่ได้รับการยอมรับจากสากลและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยครอบคลุมระบบงานและธุรกิจต่าง ๆ เช่น Trading (ซื้อมาขายไป), การผลิต (Production), งานบริการ (Service), การเช่าซื้อ (Leasing) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่ง (Customize) ระบบงานได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและองค์กร ได้อย่างง่ายดาย
รูปแบบสวยงาม ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน