กรณีศึกษาSystem:Implement ระบบ Firewall, VMWAre และระบบ Backup ข้อมูล

Corp.:Dunlopillo (Thailand)

Implement ระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจติดตามของ IT Audit