กรณีศึกษาSystem:Stock Movement

Corp.:PHILIPS

         เป็นระบบงานเกี่ยวกับสต็อกสินค้า จำพวกอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น IC โดยจะมีการรับเข้าและจ่ายออกของสินค้าอยู่ 2 แบบคือ สินค้าซึ่งอยู่ในคลังจริง กับสินค้าซึ่ง Ship มาจากเรือส่งสินค้าและจัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรงทันทีโดยไม่ได้เข้าคลัง นอกจากนี้ยังมี รายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าต่างๆ ตลอดจนคิด อัตราสินค้าตามค่าเงินปัจจุบัน

       SSC Application เป็นระบบงานในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ต่างๆ ซึ่งเกิดจากการ Process และ Transaction ต่างๆ ที่กระทำโดย ตัว Server Payext Application เป็นระบบงานงานซึ่งต่อเนื่องมาจากระบบ SSC Application

ตัวอย่างรายงาน 

SSC Application ระบบงานในการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ต่างๆ 

ซึ่งเกิดจากการ Process และ Transaction ต่างๆ ที่กระทำโดยตัว Server ซึ่งไฟล์ดังกล่าวจะเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน ของลูกค้าผ่านระบบธนาคารต่างๆ โดยระบบงานดังกล่าวจะทำการสร้าง directory และ ย้ายไฟล์ต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ

Payext Application

       เป็นระบบงานงานซึ่ง ต่อเนื่องมาจากระบบ SSC Application โดยตัวโปรแกรมจะทำหน้าที่ดึงข้อมูลมาจาก Transaction ไฟล์ต่างๆ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อสามารถ ตรวจสอบสถานนะการทำงานของ Server ได้ว่ามีระบบงานใดเกิดข้อผิดพลาดหรือมิได้ส่งต่อไปยังธนาคาร ทั้งนี้เพื่อจะได้ทำการดำเนินแก้ไขหรือสั่ง Process ใหม่