กรณีศึกษาSystem:System Service & Maintenance Application

Corp.:Heart techno service

ระบบงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านงานบริการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่

ฟอร์มใบรับแจ้งงาน

ฟอร์มใบประเมิน

ใบเสนอราคา