บริการ

ที่ปรึกษาด้านไอที


 • IT Consulting ให้คำปรึกษาทางด้านระบบงานและช่วยผลักดัน IT Audit ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
   
 • IT Outsource บริการส่งทีมงาน IT เพื่อ On Site ยังสถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้า

 

เราให้บริการทางด้านที่ปรึกษาของระบบสารสนเทศ (IT Consulting) และงาน IT Audit

 • ให้คำปรึกษาทางด้านระบบงานและช่วยผลักดัน IT Audit ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ให้ผ่านการตรวจสอบภายในของการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Internal Audit)
 • บริหารจัดการและจัดทำข้อกำหนดนโยบายบริษัท (IT Policy)
 • ให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศ
 • บริการวางแผนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

 

เราให้บริการทางด้าน IT Outsource

 • บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟท์แวร์ (Developer / Programmer) ยังสถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้า เพื่อบริการงานพัฒนาซอฟท์แวร์หรือออกแบบ Application (UX / UI Designer)
 • บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ IT ยังสถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้า เพื่อบริการงาน Support ทั้งสำนักงานและโรงงาน
 • บริการ Support รายครั้งหรือสัญญารายปี เพื่อแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ Network, เครื่อง Server, Computer, อุปกรณ์ Network, Printer และอุปกรณ์ต่างๆ
 • บริการ Support และแก้ไขปัญหาระบบ IT ผ่านทาง Remote Access (การเชื่อมต่อระยะไกล)